Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania kredytu?

Do kredytu wymaganych jest zwykle wiele dokumentów, jednak najwięcej przygotowań wymaga wniosek o kredyt hipoteczny. Jakie dokumenty potrzebne są do kredytu na mieszkanie lub dom?

Kredyt hipoteczny to zwykle skomplikowana procedura i duże wymagania po stronie kupującego nieruchomość. Dodatkowym utrudnieniem może być fakt, że wymagania banków i ilość oraz rodzaje dokumentów mogą się różnić, choć niektóre dokumenty do banku o kredyt hipoteczny są stałe.

A zatem, jakie dokumenty są potrzebne do kredytu hipotecznego?

Szczególnie ważne jest wcześniejsze sprawdzenie, jakie dokumenty do kredytu hipotecznego wymagane są przez konkretny bank, w którym zdecydowaliśmy się wziąć kredyt hipoteczny. Najbezpieczniej jest wziąć z banku listę wymaganych dokumentów, a niekiedy i poprosić o wzory dokumentów do kredytu hipotecznego, aby uniknąć pomyłek.

Na etapie składania wniosku o kredyt hipoteczny spotkamy się z wieloma wymaganiami.
 

Jakie dokumenty do wniosku o kredyt hipoteczny?

Lista wymaganych dokumentów do kredytu hipotecznego dzieli się na kategorie:

 • dokumenty dotyczące tożsamości wnioskodawcy,
 • dokumenty dotyczące sytuacji finansowej wnioskodawcy,
 • dokumenty dotyczące nieruchomości.

Generalnie dokumenty do wniosku o kredyt hipoteczny mogą zatem obejmować takie pozycje, jak:

 • dokument tożsamości,
 • zaświadczenie o wysokości zarobków,
 • wyciąg z konta,
 • dokumenty związane z zakupem wybranego mieszkania (np. umowa przedwstępna oraz wyciąg z księgi wieczystej).

Na ich podstawie bank wstępnie podejmie decyzję, czy w ogóle możliwe będzie udzielenie kredytu. Szczegółowa lista dokumentów do kredytu hipotecznego, może się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości i źródła dochodów wnioskodawcy.

W zależności od źródła dochodów dokumenty będą inne. Dokumenty wymagane przy umowie o pracę różnią się od dokumentów do umowy zlecenia, czy własnej działalności gospodarczej. Jakie mogą to być dokumenty?
 

Umowa o pracę

Jakie dokumenty do banku o kredyt hipoteczny dla umowy o pracę?

 • oświadczenie lub zaświadczenie o źródle dochodu i wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
 • PIT-37 za poprzedni rok lub dwa lata pracy,
 • wyciąg z konta z ostatnich kilku miesięcy potwierdzający wpływy na konto,
 • aktualna umowa o pracę,
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości wypłacanych świadczeń,
 • ewentualnie oświadczenie pracodawcy o przedłużeniu umowy (gdy umowa jest na czas określony).

 

Umowa zlecenie lub o dzieło

Co będzie potrzebne do kredytu hipotecznego dla wnioskodawcy na umowie zlecenie lub o dzieło?

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach lub oświadczenie o wysokości kosztów z umowy cywilnoprawnej,
 • wyciąg z rachunku bankowego, na który wpływa,
 • PIT-37 za rok poprzedni lub dwa ostatnie lata,
 • kopie umów potwierdzających wykonanie zlecenia lub dzieła i rachunki z umów,
 • zaświadczenie z ZUS-u o wysokości wypłacanych świadczeń (jeśli wnioskodawca je pobiera).

 

Własna działalność gospodarcza

Jakie dokumenty potrzebne będą do wniosku o kredyt hipoteczny od osób uzyskujących dochody z działalności gospodarczej?

To zależy głównie od sposobu rozliczania tej działalności z urzędem skarbowym. Podstawowe dokumenty do kredytu hipotecznego, o które poprosi bank w tym wypadku to:

 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON,
 • zaświadczenie z ZUS i urzędu skarbowego o niezaleganiu z podatkami,
 • deklaracja PIT z ostatniego roku,
 • rachunek zysków i strat,
 • księgi przychodów i rozchodów za ubiegły rok lub ewidencji przychodów lub aktualnej decyzji ustalającej wysokość podatku dochodowego (dla przedsiębiorców rozliczających się na podstawie karty podatkowej).

 

Renta lub emerytura

Jakie dokumenty do banku o kredyt hipoteczny dla emerytów i rencistów?

Jeśli bank pozytywnie rozpatrzy wniosek (w zależności od wieku i okresie wnioskowanego kredytu) to, zażąda złożenia takich dokumentów jak:

 • decyzja o przyznaniu świadczenia emerytalnego lub renty i ostatniej waloryzacji,
 • ostatni odcinek renty lub emerytury albo wyciąg z konta​, na które wpływa świadczenie.

 

Czy to wszystkie dokumenty, które są potrzebne do uzyskania kredytu?

Nie. To jedynie dokumenty dotyczące wnioskodawcy i jego dochodów mających wpływ na oszacowanie zdolności kredytowej. Pozostaje jeszcze przygotowanie dokumentów dotyczących nieruchomości.

I tu zależy, czy planujesz uzyskać kredyt na zakup mieszkania, kredyt na zakup działki budowlanej, nieruchomości z rynku pierwotnego, a może wtórnego? Kredyt na budowę czy tylko remont mieszkania? Dokumenty potrzebne do kredytu hipotecznego dla wszystkich tych pozycji będą inne.

Należy wziąć też pod uwagę, że każdy dokument mieć ustalony okres ważności od momentu wydania. Niektóre z dokumentów wymagają podpisu osób decyzyjnych i/ lub potwierdzenia ze strony urzędu. A zatem dokumenty do kredytu hipotecznego należy zacząć planować i gromadzić z odpowiednim wyprzedzeniem.

Udostępnij