Jak nadpłacić kredyt hipoteczny?

Nadpłata kredytu hipotecznego polega na wpłacie wyższej kwoty raty kredytu, niż kwota wynikająca z umowy i harmonogramu wpłat. Jednocześnie udziela się bankowi dyspozycji do zaksięgowania wpłaty ponad kwotę płatności miesięcznej – w poczet nadpłaty kapitału kredytu.

Wielu kredytobiorców posiada wolne środki i jednocześnie zastanawia się, jak skrócić okres kredytowania lub jak zmniejszyć ratę kredytu hipotecznego. Jak nadpłacać kredyt hipoteczny? A jest to dość proste i opłacalne. To kredytobiorca decyduje czy, kiedy oraz ile pieniędzy na przeznaczyć na spłatę oraz jaki ma być jej efekt.

A czy zawsze można to zrobić? I czy nadpłacanie kredytu się jest korzystne?
 

Czy zawsze można nadpłacić kredyt hipoteczny?

Nadpłata kredytu hipotecznego jest możliwa w niemal każdym banku ale warto przeanalizować warunki konkretnej umowy. Niektóre z banków do umów wprowadzają własne ograniczenia dotyczące nadpłaty kredytu hipotecznego, choć zwykle są one tymczasowe.

Ograniczenia te zależne są od okresu, który upłynął od zawarcia umowy do momentu, w którym dokonywana jest nadpłata kredytu hipotecznego. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu bank zazwyczaj zastrzega sobie możliwość pobrania dodatkowej prowizji od klienta.

Kwestie, które należy sprawdzić w umowie kredytowej, to::

 • czy istnieje konieczność zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę,
 • okres obowiązywania prowizji za wcześniejszą spłatę
 • wysokość prowizji,
 • w jakiej formie należy złożyć dyspozycję o nadplacie.

 

Jakie są zalety nadpłaty kredytu hipotecznego?

Możemy osiągnąć korzystne skutki nadpłaty kapitału, które wpłyną na kondycję domowego budżetu natychmiast lub w późniejszym okresie, czyli:

 • skrócenie okresu kredytowania,
 • obniżenie wysokości comiesięcznych rat.

Co wybrać? Od kredytobiorcy zależy, czy po nadpłacie kredytu zdecyduje się na niższe raty, zachowując okres kredytowania, czy też wybierze skrócenie okresu kredytu.

A nadpłata kredytu hipotecznego i skrócenie okresu kredytowania powinna skutkować zmniejszeniem kosztów obsługi zobowiązania. W praktyce oznacza to, że bank powinien anulować odsetki od kredytu za okres, o który skrócono spłatę kredytu nadpłatą – jak również obniżyć koszty prowizji.

Dodatkowo, przy obniżeniu wysokości comiesięcznych rat warto zobligować bank do przeprowadzenia ponownej symulacji dalszej spłaty kredytu.
 

Kiedy warto nadpłacić kredyt hipoteczny?

Warto nadpłacać kredyt hipoteczny, jeśli tylko w budżecie domowym są środki na ten cel.

Jeśli kwalifikujesz się na opracowywane przez rząd wakacje kredytowe, to specjaliści do spraw finansowych radzą, by wolne środki zaoszczędzone na zawieszonych ratach kredytowych przekierować na nadpłatę kredytu, tak, aby zmniejszyć wysokość rat w przyszłości.

Biorąc pod uwagę pozytywne skutki nadpłaty kapitału, jak najbardziej warto dokonać nadpłaty kredytu hipotecznego. Jednakże zrób to tylko wówczas, jeśli jest to podstawowe zobowiązanie w budżecie domowym. Jeżeli poza kredytem hipotecznym istnieją inne, droższe zobowiązania typu: kredyty gotówkowe, czy chwilówki – to w pierwszej kolejności należy spłacić te zobowiązania, które są najwyżej oprocentowane.
 

Wartość pieniądza a nadpłacanie kredytu

W dobie rosnących dynamicznie rat kredytów wielu spłacających zobowiązanie zastanawia się, co zrobić, by zminimalizować niekorzystny efekt wysokich stóp procentowych NBP.

W 2024 roku eksperci finansowi prognozowali obniżenie stóp procentowych, co wpłynęłoby na obniżenie rat. Niestety tak się nie stało. Być może stopy procentowe zaczną spadać w połowie 2024 r.

W tym wypadku, przy posiadaniu środków (np. związanych z wakacjami kredytowymi) rozwiązaniem jest nadpłacanie kredytu i zmniejszenie rat miesięcznych zobowiązań kredytowych.
 

Co jeszcze warto wiedzieć na temat nadpłaty kredytu hipotecznego?

 • Czym jest nadpłata kredytu?
  Nadpłata kredytu to wpłata dodatkowych środków o wysokości powyżej ustalonych rat z harmonogramu kredytu.
 • Jak najkorzystniej nadpłacać kredyt hipoteczny?
  Każda wpłata ponad harmonogram to inwestycja z wysoką stopą zwrotu, jest jednak tym bardziej opłacalna, im wcześniej rozpoczniemy nadpłatę, jednak uwzględnić musimy zapisy umowy i ewentualne koszty nadpłaty.
 • Kiedy nadpłacać kredyt przed czy po racie?
  Kredyt najlepiej nadpłacać po racie. Dzień nadpłaty powinien być opóźniony o dzień lub o kilka dni po spłaconej racie. Bank zmniejszy wówczas kwotę kapitału, od której naliczane będą odsetki przy kolejnej racie.
 • Czy opłaca się nadpłacać kredyt małymi kwotami?
  Tak, choć więcej korzyści daje zebranie małych kwot i wpłacenie jednorazowo większej kwoty nadpłaty.
 • Jakimi kwotami warto nadpłacać kredyt?
  Najlepiej równowartością raty z harmonogramu lub jej wielokrotnością, – choć suma nadpłaty kredytu hipotecznego może być dowolna.
Udostępnij