Kiedy spadną raty kredytu hipotecznego 2024?

Polska gospodarka w 2024 roku zmaga się nie tylko ze skutkami pandemii, lecz także z konfliktami wojennymi na Ukrainie i zmianami w polskiej polityce.

Wielu kredytobiorców zastanawia się nad wpływem tych czynników na ceny kredytów hipotecznych i na ogólną przyszłość rynku kredytowego, który zależy w głównej mierze od wysokości stóp procentowych.

Wysokie stopy procentowe w 2024 roku oznaczać będą bowiem wysokie raty kredytu hipotecznego. Jest to szczególnie uciążliwe dla  kredytobiorców i dla tych, którzy dopiero planują kredyt hipoteczny. Także inwestorzy zastanawiają się, kiedy spadną ceny kredytu hipotecznego?

W najcięższej sytuacji ekonomicznej są kredytobiorcy, którzy zaciągnęli zobowiązania w latach 2020-2021, gdy koszty pożyczania były bardzo niskie, a obecnie miesięczna rata takiego kredytu może być nawet o ponad 80 proc. wyższa niż w chwili podpisywania umowy.

 

Czy raty kredytu hipotecznego w 2024 roku mogą być niższe?

Prognozowano, że tak. Według prognoz Rada Polityki Pieniężnej miała obniżyć wysokość stóp procentowych w 2024 roku co najmniej dwukrotnie. A jednak podczas marcowego posiedzenia RPP nie zmieniła wysokości stóp procentowych, które na tym samym poziomie utrzymują się od października 2023 r.

Jednak równocześnie wyhamował wzrost stawek, na podstawie których banki ustalają zmienne oprocentowanie kredytów hipotecznych.

 

O ile mogą spaść raty kredytów w wyniku tych zmian?

O niewiele.

W zależności od sumy kredytu hipotecznego, w wyniku tych zmian miesięczna rata zmniejszy się zaledwie od kilku do kilkudziesięciu złotych. Większość kredytobiorców nie odczuje zmiany. Nieco większe zmiany nadal mogą nastąpić w 2024 roku – ale dopiero za kilka miesięcy.

 

O ile mogą spaść raty kredytów w 2024 roku?

Zależy to od wysokości zmiany stóp procentowych.

Prognozowano, że w 2024 roku RPP może obniżyć stopy procentowe co najmniej dwukrotnie o 25 punktów bazowych, co spowodowałoby spadek rat kredytowych.

O ile do niedawna ekonomiści prognozowali obniżki rat o  jakies 10–15 proc. na koniec 2024 roku, o tyle teraz przewidują spadek na poziomie 5 proc.

 

Kiedy stopy procentowe w dół w 2024 roku?

Eksperci finansowi szacowali, że Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe i w marcu i w lipcu 2024 roku.  Obecnie zatem jedyną szansą kredytobiorców na obniżenie stóp procentowych, a co za tym idzie raty kredytu hipotecznego – jest oczekiwanie na pozytywną decyzję RPP mniej więcej w połowie roku 2024.

 

Czy możliwe jest, że raty kredytu nie spadną?

Jest to możliwe. Czynników ryzyka dla prognozy obniżenia stóp procentowych jest kilka. Pierwszym z nich jest niestabilna sytuacja w NBP i zagrożenie postawienia Prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Kolejne to rozszerzająca się wojna na Ukrainie i działania o charakterze terrorystycznym w Rosji. Te czynniki mogą wpłynąć na utrzymywanie się stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

 

Co mogą zrobić kredytobiorcy, którzy negatywnie odczuwają obecną sytuację?

Kredytobiorcy mogą edukować się finansowo i próbować zabezpieczać swą sytuację finansową dzięki refinansowaniu kredytu. W obliczu wielu ryzyk związanych z wysokością stóp procentowych, klienci banków mogą wybierać kredyty o stałym oprocentowaniu.

Kredyt o stałym oprocentowaniu to pewność wysokości rat przez cały okres kredytowania, stabilność i ochrona przed wahaniami stóp procentowych.

Analitycy podkreślają, że skoro maleją szanse na znaczący spadek rat od kredytów mieszkaniowych, to kredytobiorcy powinni dostać szansę na wakacje kredytowe w 2024 roku, jednak to rozwiązanie byłoby dostępne tylko dla osób znajdujących się w najgorszej sytuacji ekonomicznej spowodowanej wysokimi kosztami kredytu.

 

Udostępnij